Посібник для 6 класу

Вартість:180.00грн.

Посібник з української мови для 6 класу. Галина Дмитренко

Посібник покликаний допомогти учителям та дітям у вивченні української мови. Ідеально підходить для занять у класі, в невеличких групах, для індивідуальних занять та навіть самостійного вивчення української мови.

Учитель отримає багато готових вправ і завдань, що суттєво полегшить організацію та ефективність уроку. Учні братимуть активну участь у роботі на уроці й формуватимуть практичні навички. Тести допоможуть перевірити рівень знань. Теоретичний матеріал подано системно, послідовно, зрозуміло.

Учні отримають персональний посібник для активного навчання. Вони зможуть самостійно вставляти пропущені букви й розділові знаки, підкреслювати члени речення, виділяти кольором важливі поняття й терміни, повторювати матеріал. Виконуючи цікаві завдання, діти на власному досвіді сформують навички володіння українською мовою.

Формат і обсяг:

 • Обсяг: 124 сторінки
 • Формат А4

Що в посібнику

 • 205 вправ!
 • 99 схем і таблиць
 • Теоретичний матеріал

Стислий зміст

Лексикологія, словотвір, морфологія, орфографія, самостійні частини мови, іменник, прикметник, числівник, займенник.

Практична цінність

Працюючи за посібником, шестикласники:

 • збагатять свій словниковий запас, навчаться розрізняти і використовувати в мовленні види лексики, зуміють практично використовувати фразеологізми різного походження;
 • навчаться правильно писати складні, складноскорочені слова;
 • поглиблять знання про іменник, прикметник, числівник, займенник;
 • практично засвоять важливі для спілкування норми: велика літера у власних назвах, кличний відмінок іменників, ступені порівняння прикметників, правильне визначення часу за допомогою числівників;
 • зуміють вільно користуватися здобутими знаннями за будь-яких обставин.

ЗМІСТ (докладно)

Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 • Розділи мовознавства
 • Розділи лексикології
 • Значення слова
 • Групи слів за значенням
 • Тропи. Види тропів
 • Активна і пасивна лексика
 • Групи слів за походженням
 • Типи словників
 • Види лінгвістичних словників
 • Найвідоміші українські словники

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

 • Частини слова. Форми слова
 • Способи словотвору
 • Морфемний і словотвірний розбори слів
 • Чергування приголосних
 • Складні і складноскорочені слова
 • Сполучні голосні О, Е, Є в складних словах
 • Утворення складних і складноскорочених слів
 • Правопис складних і складноскорочених слів

ГРАМАТИКА

 • Морфологія. Орфографія
 • Частини мови
 • Самостійні частини мови

ІМЕННИК

 • Різновиди іменників за лексичним значенням
 • Назви істот і неістот
 • Власні і загальні назви
 • Іменники з конкретним і абстрактним значенням
 • Збірні іменники
 • Велика літера, лапки у власних назвах
 • Рід іменників
 • Число іменників
 • Відмінки іменників
 • Відмінювання іменників
 • Перша відміна іменників
 • Друга відміна іменників
 • Третя і четверта відміна іменників
 • Відмінювання іменників, які вживають лише в множині
 • Способи творення іменників
 • Суфікси в чоловічих та жіночих іменах по батькові
 • Найпоширеніші іменникові суфікси
 • Правопис складних іменників
 • НЕ з іменниками, прикметниками, прислівниками
 • Морфологічний розбір іменника

ПРИКМЕТНИК

 • Творення ступенів порівняння якісних прикметників
 • Вищий ступінь. Проста форма
 • Вищий ступінь. Складена форма
 • Найвищий ступінь. Проста форма
 • Найвищий ступінь. Складена форма
 • Відмінювання прикметників
 • Словотворення прикметників
 • Правопис суфіксів прикметників
 • Морфологічний розбір прикметника
 • -НН-, -Н- у прикметниках
 • Написання складних прикметників
 • Правопис прізвищ прикметникової форми
 • Правопис складних прикметників через дефіс

ЧИСЛІВНИК

 • Відмінювання кількісних числівників
 • Вживання числівників з іменниками
 • Сполучення числівників з іменниками в називному відмінку
 • Сполучення числівників з іменниками в непрямих відмінках
 • Правопис числівників
 • Морфологічний розбір числівника

ЗАЙМЕННИК

 • Розряди займенника за значенням
 • Відмінювання займенників
 • Питальні та відносні займенники
 • Особові та зворотний займенники
 • Питальні та відносні займенники
 • Зразки відмінювання займенників ЧИЙ, СКІЛЬКИ
 • Стилістичні функції займенників у мові
 • Заперечні та неозначені займенники
 • Правопис неозначених і заперечних займенників
 • Присвійні, вказівні, означальні займенники
 • Морфологічний розбір займенника

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ для тематичних атестацій

Сайт використовує файли cookie для покращення вашої взаємодії. Підтверджуючи це, ви погоджуєтесь на отримання файлів cookie.