Посібник для 5 класу

Вартість:0.00грн.

Навчальний посібник з української мови для 5 класу. Галина Дмитренко. Юлія Росоха.

 

Посібник покликаний допомогти учителям та дітям в організації плідного навчального процесу.

Учитель отримає багато вправ і завдань, що допоможе залучити дитину до активної участі в навчанні й сформувати практичні навички. Тести допоможуть перевірити рівень знань. Теоретичний матеріал подано системно, послідовно, зрозуміло, що суттєво полегшить викладання теорії.

Учні отримають персональний посібник для активної участі у навчанні, де вставляють пропущені букви, розділові знаки, підкреслюють члени речення, виділяють кольором поняття й терміни.

Формат і обсяг:

 • Обсяг: 140 сторінок
 • Формат А4

Що в посібнику

 • 270 вправ!
 • 76 таблиць і схем
 • Теоретичний матеріал

 

Навчальний посібник дасть змогу п’ятикласникам:

 • засвоїти основні теоретичні відомості синтаксису і пунктуації, подані в доступних таблицях, блок-схемах;
 • сформувати навички правильно ставити розділові знаки при звертанні, вставних словах, прямій мові, діалозі;
 • практично засвоїти основні орфограми (м’який знак, апостроф, чергування, спрощення, подвоєння, подовження приголосних, правопис слів іншомовного походження), подані в цікавих оригінальних вправах;
 • навчить грамотно писати, висловлювати власні думки.

ЗМІСТ

Повторення і систематизація вивченого в початкових класах

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

 • Словосполучення
 • Речення
 • Головні члени речення
 • Другорядні члени речення
 • Види речень
 • Однорідні члени речення
 • Звертання
 • Вставні слова
 • Складне речення
 • Пряма мова. Діалог

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ

 • Звуки мови і звуки мовлення
 • Класифікація звуків
 • Голосні звуки і букви
 • Позначки для фонетичної транскрипції
 • Класифікація приголосних звуків
 • Фонетичний розбір слова
 • Графіка. Алфавіт
 • Склад. Наголос
 • Правила переносу слів

ОРФОГРАФІЯ

 • Ненаголошені голосні
 • Уподібнення приголосних
 • Засоби милозвучності української мови
 • Спрощення в групах приголосних
 • Чергування У-В, І-Й
 • Вживання м’якого знака
 • Вживання апострофа
 • Подвоєння, подовження приголосних
 • Написання слів іншомовного походження
 • Зразок орфографічного аналізу

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

БУДОВА СЛОВА

Правопис префіксів

ПОВТОРЕННЯ

ВІДОМОСТІ ПРО МОВЛЕННЯ

КОРОТКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК

КОРОТКИЙ СЛОВНИК СИНОНІМІВ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРДИ, ВПРАВИ З ТАЄМНИЦЯМИ

Сайт використовує файли cookie для покращення вашої взаємодії. Підтверджуючи це, ви погоджуєтесь на отримання файлів cookie.